Đang cập nhật..

{{region.title}} » Xổ số {{region.name}} {{getDateNow()}}

Đang cập nhật..
{{r.n}}

Mã: {{(code+'').toUpperCase()}}

G8
{{getKQ(r, r[8][0])}}
G7
{{getKQ(r, r[7][0])}}
G6
{{getKQ(r, r[6][0])}}
{{getKQ(r, r[6][1])}}
{{getKQ(r, r[6][2])}}
G5
{{getKQ(r, r[5][0])}}
G4
{{getKQ(r, r[4][0])}}
{{getKQ(r, r[4][1])}}
{{getKQ(r, r[4][2])}}
{{getKQ(r, r[4][3])}}
{{getKQ(r, r[4][4])}}
{{getKQ(r, r[4][5])}}
{{getKQ(r, r[4][6])}}
G3
{{getKQ(r, r[3][0])}}
{{getKQ(r, r[3][1])}}
G2
{{getKQ(r, r[2][0])}}
G1
{{getKQ(r, r[1][0])}}
ĐB
{{getKQ(r, r[0][0])}}

Thống kê đầu đuôi xổ số {{region.name}} {{getDateNow()}}

Đầu XS{{(code+'').toUpperCase()}}
{{i-1}}